การเลือกเสื้อผ้า สไตล์ไหนที่ใช่สำหรับคุณ

December 03, 2021

การเลือกเสื้อผ้า สไตล์ไหนที่ใช่สำหรับคุณ

การเลือกซื้อผ้ามีความสำคัญเพราะจะทำให้ผู้สวมใส่ดูดีขึ้นในขณะเดียวกัน ก็อาจจะทำให้ผู้สวมใส่ดูแย่ลงถึงแม้ผ้านั้นจะราคาแพงก็ตามเนื้อผ้าสีของผ้า ลวดลายผ้าจะช่วยทำให้เสื้อ กางเกงและกระโปรงดูมีราคา ถ้าเลือกแบบได้เหมาะสมกับผ้า ผสมกับ การตัดเย็บด้วยฝีมือประณีต ชวนให้สวมใส่และใช้ได้นานหลายโอกาส ไม่เบื่อง่าย แบบตัดบางแบบต้องใช้ผ้า ทอเนื้อแน่นอยู่ตัว แต่บางแบบต้องใช้ผ้า บางเบาพลิ้ว ฉะนั้นควรเลือกแบบที่เหมาะสมกับเนื้อผ้า

การเลือกเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่

1. เลือกคุณสมบัติของผ้าตามวัตถุประสงค์ที่ต้องใช้ เช่น เสื้อผ้าใส่ทำงานเครื่องแบบนักเรียน เสื้อผ้าใส่ลำลองอยู่ในบ้าน เหล่านั้นควรเลือกผ้าที่เหมาะสม ไม่เทอะทะหรือเบาบางจนเกินไป

2. ศึกษาข้อความที่เขียนติดมากับผ้าและริมผ้าอย่างละเอียด เช่น ผ้าฝ้าย  หรือ  Cotton  65% หมายความว่าผ้าชิ้นน้ัน มีคุณสมบัติของผ้าฝ้ายมากกว่าเทโทรร่อน ดังน้ันผ้าชิ้นนี้จะสวมใส่สบาย ไม่ยับมากและรีดแต่น้อย  หรือข้อความเขียนบอกว่า เป็นผ้าเรยอน 100% ซึ่งหมายความว่าผ้าชิ้นน้ันเป็นผ้าเรยอนล้วน ซึ่งเวลาจับต้องหรือมองดูสวยงามน่าใช้ แต่พอนำมาตัดเย็บ จะยับมาก เวลาซักถ้าขยี้ไปมาเนื้อผ้าจะขาดได้  

3. สังเกตด้วยตาและการจับต้อง  ผ้าทอเนื้อดีเส้นด้ายยืนและเส้นด้ายพุ่งจะตัดกันเป็นมุมฉาก ถ้าเส้นด้ายท้ังสองโย้เย้ หรือรวนเป็นผ้าที่คุณภาพต่ำ  หรือด้อยจะตัดเย็บลำบาก  ผ้าที่ทอด้วยมือ  เช่น  ผ้าไหมไทย ถ้านำมาส่องทวนแสงดูจะมองเห็นฝีมือการทอถี่ห่างไม่เสมอกันเป็นเพราะฟันหวีกระทบด้ายพุ่งไม่เสมอ แสดงว่าเป็นผ้าที่มีคุณภาพด้อย

การจับต้องผ้า เช่น กำผ้าเพื่อทดสอบการยับ ถ้ากำแล้วผ้าไม่คลายตัว และคงรอยยับเป็นเส้นอยู่อย่างน้ันแสดงว่าไม่ทนยับ และต้องการรีดหรือขยี้ผ้าเพื่อดูว่ามีการเพิ่มเนื้อ  เช่น  ตกแต่งเนื้อผ้าด้วยการลงแป้งหรือไม่ดังน้ันเพื่อให้ได้ผ้าตรงกับประโยชน์ใช้สอย  จึงควรเลือกซื้อตามความรู้สึก  จากการสังเกตด้วยตาหรือจากการจับต้องให้ตรงกัน  เช่น  การเลือกซื้อผ้าตัดชุดนอน  ควรเลือกผ้าเนื้ออ่อนนุ่ม ทนยับ เป็นต้น

4. โอกาสใช้สอย  พิจารณาให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ถ้าหากมีงบประมาณจำกัด  ควรเลือกผ้าที่เป็นกลางๆ และไม่แสดงถึงโอกาสใช้สอยให้เห็นเด่นชัด  เช่น  เสื้อคอกลมผ้ากำมะหยี่ไม่เหมาะสมที่จะใช้เวลากลางวัน  ควรใช้ผ้าอื่นที่ไม่ จำกัดโอกาสเช่น  ผ้าฝ้ายปนใยสังเคราะห์  หรือผ้า Poplin  ซึ่งใช้ได้ในทุกโอกาส

5. ความทนทาน เลือกเนื้อผ้า ให้เหมาะสมกับ ระยะเวลาที่จะใช้ ผ้า บางชนิดทอเนื้อหลวม ลุ่ยง่าย สีซีดเร็วใช้ไม่กี่คร้ังก็เก่า แม้จะราคาถูกแต่เมื่อเอา
จำนวนคร้ังที่ใช้หารกับราคาผ้า แล้ว มักแพงกว่าผ้า เนื้อดีราคาสูง ดังนั้น จึงควรเลือกผ้า เนื้อดีและทนทานเพื่อให้ใช้ได้นาน และเลือกเนื้อผ้า ที่พอใช้ได้
สำหรับใช้เพียงชั่วคราว

6. ความสบาย การเลือกซื้อผ้า ไม่ควรคิดถึงความสวยเพียงอย่างเดียว เพราะเสื้อผ้าที่สวยบางชนิดสวมแล้ว ทำให้รู้สึกไม่สบายกาย ร้อน อึดอัด และเป็นผื่นคันได้ ดังนั้น จึงต้องคำนึงถึงเมื่อสวมใส่แล้วมีความสบายทั้ง กายและใจ สบายกาย คือไม่ร้อน ไม่อึดอัด และไม่คัน ส่วนสบายใจ คือไม่กังวลว่าเสื้อผ้า ที่สวมอยู่ทำให้คนมองอย่างที่ไม่ต้องการให้มอง เช่น สีสัน และ ลวดลายแปลกจากธรรมดาไม่เข้ากับลักษณะของผู้สวม

7. ความสวยงาม ความเหมาะสมกับรูปร่าง ผิวพรรณ ลักษณะท่าทาง และกิริยาของผู้สวมใส่ เช่น คนที่มีลักษณะ
อ่อนโยนนุ่มนวล ควรสวมเสื้อผ้า ที่มีลวดลายกระจุ๋มกระจิ๋ม หรือลวดลายในตัว ผู้ที่มีข้อบกพร่องบางอย่างในร่างกายควรจะพรางได้ด้วยการสวมเสื้อผ้า เช่น คนที่สะโพกใหญ่มากไม่ควรเลือกผ้าตัดกระโปรงที่มีสีอ่อนและเนื้อบางเบา

8. ความทันสมัย ลวดลายผ้า และเนื้อผ้า ย่อมเป็นที่นิยมกันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ผ้า ชนิดที่มีอยู่ในระยะเวลาอันส้ัน เมื่อนำมาตัด เสื้อผ้า ก็ใช้ได้ไม่กี่คร้ัง แม้จะยังดีอยู่แต่ก็ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป ซึ่งเป็นการใชเ้งินไม่คุ้มค่าฉะนั้น ควรเลือกใช้ผ้า ลวดลายและเนื้อผ้า ชนิดที่ใช้ได้นานกว่าผ้าที่ตาม
สมัยนิยม

9. แหล่งผลิต ควรพิจารณาเลือกซื้อของที่ผลิตได้ในประเทศเป็นอันดับแรก และหลีกเลี่ยงการซื้อผ้า ที่หาข้อมูลแหล่งผลิตไม่ได้ เพราะผู้ผลิตมัก ไม่ยอมบอกความจริงทั้งๆ ที่ปัจจุบัน ผ้าแทบทุกชนิดผลิตขึ้นเองในประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ซื้อเข้า ใจผิดว่าเป็นผ้า ที่สั่งมาจากต่างประเทศจึงทำให้ราคาสูง ดังนั้น จึงควรเปลี่ยนค่านิยมเสียใหม่ คือ เลือกซื้อแต่ผ้า ที่ผลิตจากภายในประเทศ

ซึ่งทาง United Lace จำหน่ายผ้าลูกไม้ ราคาส่ง และราคาปลีก รวมไปถึงขายผ้าลูกไม้นำเข้า ท้ังในและต่างประเทศ โดยมีแบบและลวดลายที่ทันสมัย
ให้เลือกสรรมากมาย

ที่มา : https://sites.google.com/site/stilhinthichikhun/kar-leuxk-seuxpha

เคล็ดลับการเลือกเสื้อผ้าให้เข้ากับรูปร่าง
เคล็ดลับการเลือกเสื้อผ้าให้เข้ากับรูปร่าง

จำหน่ายผ้าลูกไม้ ราคาส่ง สนใจสามารถสอบถามรายเพิ่มเติม
📞083-447-8965
📌Line Official : United Lace
📸IG :
@unitedlace
🌐Website:
www.unitedlace.com

#จำหน่ายผ้าลูกไม้ราคาส่ง #ร้านขายผ้าลูกไม้สำเพ็ง #ขายผ้าลูกไม้ #ขายผ้าลูกไม้สวยๆ #ผ้าลูกไม้แฟนซี #ผ้าลูกไม้ต่างประเทศ #หน้ากากผ้าแฟชั่น #หน้ากากผ้าลูกไม้ #แมสผ้าลูกไม้ #ผ้าลูกไม้แฟชั่น #Fancy lace fabric #ChantillyLace


Other Blog Page

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ยูไนเต็ดเลซ จำหน่ายผ้าลูกไม้ ราคาส่ง

United Creations International Co. Ltd.

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่: 215 ซอย เยาวราช 23 Jakkawat,
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

โทรศัพท์: +66834478965

อีเมล: [email protected]

© United Creations International Co. Ltd.​ All right reserved